Fantastiske andelsboliger i Gentofte Kommune

Om A/B Alléhusene

Allébebyggelsen er tegnet af Arne Jacobsen og består af fire parallelle blokke på 82 m, med gavlen vendt mod Jægersborg Allé.

Tre af blokkene er på tre etager, mens den sidste blok er på to etager, alle med udnyttet tagetage.

Bebyggelsen har altankarnappartier, som skyder sig op gennem sadeltaget. I Alléhusene fremstår altanpartierne som selvstændige fag i sydvestfacaden. Fagene er fremskudt en halv sten og i samme gule murværk som den øvrige facade. Formerne skyder sig skiftevist op gennem sadeltaget, der herved markerer sig med henholdsvis høj og lav hældning. Nordøstfacaden brydes af trekantede karnapper. Lejlighederne er på gennemsnitligt 100 m2 med stue, soveværelse, to kamre og køkken med adgang fra cirkelformede trappeopgange.

Den tredje blok er den mest markante. Altanfagene springer en etage over. Den bastante bygningsmasse er opløst, og den fremstår som om den er opdelt af skiver. Arne Jacobsen anvender de samme materialer som tidligere: Det gule murværk, eternittaget, det hvidmalede træværk og etageadskillelse i jernbeton.

Projektet fik en del kritik, da mange mente, at Arne Jacobsen var gået mere op i udseendet af facaden end bearbejdelsen af planerne.

Har du fået ny mail adresse?

Det påhviler til enhver tid andelshaver at informere bestyrelsen om korrekt mail adresse, ved at udfylde formular om mailadresse, og sende denne til bestyrelsens mail.
Link til Mailformular

Kontaktinfo

Vicevært

Thomas Jarrels

Kontor i kælderen ved nr. 197

Telefontid 8:00-17:00

Tlf. 26 18 02 67 (man til fre)

email: mail@gartnergaarden.dk

 

Akutte situationer - Sikkerhedspartner mv.

Udover de faste telefontider med vicevært Thomas Jarrels (Gartnergården) er der også aftalt 24 timers tilkaldevagt med Thomas Jarrels. Denne service skal naturligvis KUN bruges i helt uopsættelige situationer som fx pludselige omfattende storm- og vandskader. Mindre skader på rør og bygningsdele, mindsket vand- og varmetilførsel henvises til at blive ordnet i dagtimerne.

Vicevært kan være optaget, så der er evt. mulighed for i almindelig kontortid at rette henvendelse til vores administrator: DEAS – tlf.: 70 30 20 20. Denne mulighed bedes kun brugt i undtagelsesvist.

Det er viceværten der afgør om vores Sikkerhedspartner A/S - tlf. 70 30 20 90 skal tilkaldes i akutte situationer. Denne vurderer så om der er tale om en akut skade og hvad der skal gøres ved problemet. Ved beboertilkald af Sikkerhedspartner A/S uden om vicevært, kan den pågældende beboer risikere selv at betale for et sådant tilkald.

Opret dig som bruger hvis du er andelshaver!

Er du andelshaver og ønsker adgang til referater og anden relevant information, er det vigtigt du registrer dig som bruger på hjemmesiden. Dette gøres ved at trykke på registrer i login-feltet nedenfor.

Hvis du i forvejen har en profil på hjemmesiden, husk da at logge ind!

Er du interesseret i en lejlighed, så henvises der til menupunktet "Køb og salg", hvor du kan finde mere information om aktuelle lejligheder, opskrivning og køb af andelsboliger.

Login

Du er ikke logget ind.