Natten mellem lørdag den 22. og søndag den 23. juli har der været indbrud i flere kælderrum i blok 2.

Vi opfordrer beboere i blok 2 til at finde ud af, hvad der er stjålet fra deres pulterrum, og kontakte Nordsjællands Politi på nedenstående kontaktoplysning:

nsj@politi.dk

Vores sagsnr er:  0900-75313-00103-17

Vi opfordre ligeledes alle beboere i Alléhusene til at tjekke, at kælderdøre lukkes korrekt når de benyttes!