Salget af lejligheder i Allehusene styres igennem vores interne venteliste og eksterne venteliste.

Når en lejlighed skal sælges, tilbydes den først til den af de interesserede, der står højest på ventelisterne, altså har længst anciennitet.

Står du ikke på en af de nævnte ventelister, har du stadig mulighed for at tilkendegive interesse i en lejlighed, der står til salg her på A/B Alléhusenes hjemmeside.

Hvis sælger er A/B Allehusene og lejligheden ikke bliver solgt til en på venteliste, benytter vi først til mølle princippet for at fordele lejligheden. Hvis det er en andelshaver har denne frie hænder til at bestemme hvem der tilbydes lejligheden i dette tilfælde. 

OBS! Bestyrelsen tager ikke imod henvendelser angående opskrivning til lejlighed fra folk udenfor foreningen. Kender du evt. en beboer, skal du bede denne om at skrive dig op.

 

Annoncering, åbent hus og andet

Al information om lejligheder til salg foregår på denne side. Al kommunikation foregår via hjemmesiden. Du skal selv holde dig orienteret om ledige lejligheder datoer for fremvisning og andet, uanset om du står på ventelisten eller bare er interesseret. Vi udsender ikke info-mails.

Vi holder Åbent Hus når en lejlighed er til salg. Alle er velkommen.

Procedureren for annoncering, åbent hus og interessetilkendegivelse:

    • Hver den 1. i en måned opdateres listen over ledige lejligheder
    • Hver den 9. i en måned kl. 17 – 17:30 holdes der åbent hus i ledige lejligheder. Tilmelding ikke nødvendig.
    • Hver den 10. i en måned er der frist for tilbagemelding med ønske om køb. Send en mail til lejligheder@ab-allehusene-gentofte.dk . Skriv ØNSKE OM KØB + [lejlighedens adresse] i emnelinjen. Angiv gerne hvilken venteliste du er på, hvis du er på en sådanne, for at lette processene med at finde din placering.
  • Bemærk! Bliver du tilbudt lejligheden er det en fordel at du har finansiering planlagt,  fx et låne bevis e.lig., da der er meget kort svar frist.
  • I de følgende dag arbejder bestyrelsen på at finde en køber mellem de interesserede. Dette falder normalt på plads inden d. 15, hvis ikke du har hørt fra os på denne dag betyder det, at lejligheden er solgt til anden side.

En lejlighed forbliver på hjemmesiden og bliver fremvist hver d. 9. i en måned indtil den er solgt.

 

Udligningsordningen

I forbindelse med andelsforeningens stiftelse blev de fleste huslejer delt op i hhv. boligafgift og moderniseringstillæg:

  • Boligafgiften (på tidspunkt for stiftelsen 500 kr. per m2 per år) og en
  • moderniseringsydelse (forskellen mellem basisafgiften og lejemålets huslejeniveau, hvis dette var højere end basisafgiften på stiftelsestidspunktet).
 

Som vedtaget i foreningens stiftelsesmateriale bliver boligafgifter på alle andelslejligheder udlignet henover en periode på 10 år, fra 1. januar 2020 og 10 år frem. I den periode vil basisafgiften stige med 26 kr. per m2 per år hvert år, mens moderniseringsydelsen vil blive reduceret med 10 procentpoint hvert år, så alle andelshavere i 2030 betaler det samme i andelsboligydelse per m².

 

Vigtige Dokumenter

Årsrapport 2018 (underskrevet)

Referat af odinære generalfosamling 2019

Referat ekstraordinær generalforsamling

Budget 2019