Alle vores lejligheder bliver solgt som beset.

Alle lejligheder i AB Allehusene har en basis værdi per kvm. uanset stand, dog kan de individuelle lejligheder have forbedringer, hvor max prisen øges. Derfor bør du møde personligt op ved besigtigelsen, så du fysisk ser hvad du køber. Alle andelslejligheder sælges med uvildig vurderings- og el rapport. 
Når du køber en andelsbolig, køber du retten til at bo i den, du bliver en del af et fællesskab, hvor forpligtigelserne påhviler både dig og foreningen.

Salget af lejligheder i Alléhusene tilbydes efter anciennitet igennem vores interne venteliste og eksterne venteliste. Om du kommer i betragtning til en lejlighed afhænger ikke kun af din placering på en af listerne, men af antal interesserede på listen før dig.

Hvis lejligheden stadig ikke er solgt efter at Ventelister & Vedtægter har gennemgået de 2 ventelister og øvrige henvendelser, vil du som sælger blive rådgivet i hvordan du skal forholde dig med henblik på at sælge andelen i frit salg.

Ventelister, Bestyrelsen skriver ikke interesserede op udenfor listerne, men du kan stadigvæk tage chancen og få tilbudt køb i frit salg, hvis den ikke er solgt til Listerne; skriv til: lejligheder@ab-allehusene-Gentofte.dk

Annoncering, åbent hus og andet

Al kommunikation foregår via hjemmesiden. Du skal selv holde dig orienteret om fremvisning mm. i salgsannoncerne.

Procedureren for salg & annoncering:

    • Hver den 1. i en måned, kommer de evt. ledige lejligheder til salg under “AKTUELLE LEJLIGHEDER” på hjemmesiden.
    • Dato og tidspunkt for fremvisning/ åbent hus vil stå i salgsannoncerne. 
    • Fristen for tilbagemelding med ønske om køb, er senest dagen efter fremvisning kl. 24 .
  • Bemærk! Grundet den korte svar og betalingsfrist, anbefaler vi, at du har finansiering på plads, det vil sige, at du har tilsagn om lån fra bank eller et lånebevis.
  • Hvis ikke du har hørt fra os 3 hverdage fra fremvisning, betyder det, at lejligheden er solgt til anden side.

En lejlighed forbliver på hjemmesiden og bliver fremvist i starten af måneden, indtil den er solgt.

Udligningsordningen af huslejen.

I forbindelse med andelsforeningens stiftelse blev de fleste huslejer delt op i hhv. boligafgift og moderniseringstillæg:

  • Boligafgiften (på tidspunkt for stiftelsen 500 kr. per m2 per år) og en
  • moderniseringsydelse (forskellen mellem basisafgiften og lejemålets huslejeniveau, hvis dette var højere end basisafgiften på stiftelsestidspunktet).
Som vedtaget i foreningens stiftelsesmateriale bliver boligafgifter på alle andelslejligheder udlignet henover en periode på 10 år, fra 1. januar 2020 og 10 år frem. I den periode vil basisafgiften stige med 26 kr. per m2 per år hvert år, mens moderniseringsydelsen vil blive reduceret med 10 procentpoint hvert år, så alle andelshavere i 2030 betaler det samme i andelsboligydelse per m².

Vigtige Dokumenter

Referat GF 2020

Årsrapport 2019

Budget 2020

VEDTÆGTER-2020