Foreningen | A/B Alléhusene

A/B Alléhusene

A/B Alléhusene

Allébebyggelsen er tegnet af Arne Jacobsen og består af fire parallelle blokke på 82 m, med gavlen vendt mod Jægersborg Allé.

Tre af blokkene er på tre etager, mens den sidste blok er på to etager, alle med udnyttet tagetage.

Bebyggelsen har altankarnappartier, som skyder sig op gennem sadeltaget. I Alléhusene fremstår altanpartierne som selvstændige fag i sydvestfacaden. Fagene er fremskudt en halv sten og i samme gule murværk som den øvrige facade. Formerne skyder sig skiftevist op gennem sadeltaget, der herved markerer sig med henholdsvis høj og lav hældning. Nordøstfacaden brydes af trekantede karnapper. Lejlighederne er på gennemsnitligt 100 m2 med stue, soveværelse, to kamre og køkken med adgang fra cirkelformede trappeopgange.

Den tredje blok er den mest markante da altanfagene springer en etage over. Arne Jacobsen anvender de samme materialer som tidligere: Det gule murværk, eternittaget, det hvidmalede træværk og etageadskillelse i jernbeton. 

Projektet fik en del kritik da mange mente, at Arne Jacobsen var gået mere op i udseendet af facaden en bearbejdelsen af planerne.