Vi har en venteliste, der er delt op i to,

Den interne venteliste, som består af andelshavere, der ønsker at flytte til en anden lejlighed. Hvis du er andelshaver og gerne vil skrives op til den interne venteliste skal du skrive en mail til venteliste@ab-allehusene-gentofte.dk. Skriv  INTERN VENTELISTE i emnefeltet.

Den eksterne venteliste, består af personer indstillet til ventelisten af en nuværende andelshaver. Hvis du gerne vil indstille en person til eksterne venteliste, skal du sende en mail til venteliste@ab-allehusene-gentofte.dk. Skriv EKSTERN VENTELISTE i emnefeltet.

OBS! Bestyrelsen tager ikke imod henvendelser angående opskrivning til lejlighed fra folk udenfor foreningen. Kender du evt. en beboer, skal du bede denne om at skrive dig op.

En andelshaver kan indstille én person til ventelisten. Man kan ændre sin indstilling og indsætte en anden person på den eksterne venteliste uden at det ændre placeringen på ventelisten.

En person der flytter væk fra Alléhusene kan ikke længere stå på ventelisterne og personer som vedkommende har indstillet til den eksterne venteliste vil blive slettet.